O firmie
Realizacje
Galeria
Kontakt
O firmie
Przedsiębiorstwo Handlowo – Budowlane „EMKART” powstało w 1993 roku.

P.H.B. „EMKART” wykonuje kompleksowo prace remontowo – adaptacyjne, modernizacyjne i nowe budynki „pod klucz” oraz roboty budowlane wykończeniowe w pełnym zakresie i w każdym wymaganym przez klienta standardzie. P.H.B. „EMKART” specjalizuje się w pracach budowlanych, związanych z renowacją obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków.

Od 2002 roku P.H.B. "EMKART" wykonuje także prace budowlane w obiektach wielkopowierzchniowych.

Przedsiębiorstwo dysponuje własną kadrą inżynieryjno – techniczną o najwyższych kwalifikacjach oraz wieloletnim, wszechstronnym doświadczeniu w nadzorowaniu robót. Firma zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych pracowników budowlano – remontowych we wszystkich branżach realizowanych usług budowlanych.

Profesjonalizm i wysoki poziom świadczonych przez P.H.B. „EMKART” usług potwierdzają liczne opinie Klientów oraz Świadectwa promocji i stałej współpracy firm propagujących najnowsze technologie wykonawcze i nowoczesne materiały. P.H.B. „EMKART” wdrożyło w firmie System Zarządzania Jakością i posiada Certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2000.

P.H.B. „EMKART” jest członkiem – założycielem Małopolskiej Izby Budowlanych w Krakowie oraz członkiem Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie.


 Strona głównaGaleria